Placeholder
Говий лха сан
Хамт төрсөн таван тэнгэрт халдсан дэв бузрыг арилгаж, ажил үйлсийг тэгшитгэнэ. Ад донгийн хорлолыг зайлуулах
1,000 Захиалах
Placeholder
Говий лха сэржим
Хамт төрсөн таван тэнгэрт алтан унд /сэржим/ өргөж тааллыг баясгаснаар хорлолууд буцаж, ажил үйлс тэгшрэх
1,500 Захиалах
Placeholder
Гогэг
Жилийн засал, үүдний тотгорыг арилгах утга.
1,500 Захиалах
Placeholder
Гомбо
Арван хангалын нэг, догшин сахиус. Хүн малд тохиолдох гай зэтгэрийг даруулах,  муу үйл хорт сэтгэл, элдэв барчад саадыг арилгаж сахин хамгаалахад.
10,000 Захиалах
Placeholder
Гонгор
Арван хангалын нэг, догшин сахиус. Амьтны үгүйрэл хоосролыг амирлуулах хийгээд санасан хэргийг саадгүй бүтээхэд сахин хамгаалах, буян хишиг дэлгэрүүлэх, эд барааг элбэгжүүлж баяжуулдаг.
10,000 Захиалах
Placeholder
Гончойлхасүмийн гаанс
Гомбо, Чойжоо, Лхам хэмээх гурван чойжин сахиусанд даатгал өргөх залбирал
5,000 Захиалах
Placeholder
Гүн аа
Таван хаан сахиусуудыг тахиж баясгаснаар ажил үйлийг тэтгэх, ад зэтгэр, хорлол саадыг дарах, тэднээс хамгаалах /Үүнд зорьсон тангарагт сахиусууд болой/
1,500 Захиалах
Placeholder
Гүнрэг
Гүнриг бурханыг бүтээн бясалгасны үүднээс нас нөхчигчдийн нүгэл хилэнцийг арилган, гурван муу заяаны зовлонгоос гэтэлгэх, сайн заяанд төрүүлэхэд зориулсан хойтын мөрийн чухал бясалгал уншлага, зан үйлийн ном болно.
15,000 Захиалах
Placeholder
Гүсүнтүгийн мандал
Бурханы лагшин, зарлиг, тааллын мандлыг өргөснөөр ажил үйлс түргэн бүтээх, нэр алдар түгэх, хотол сайн дэлгэрэх, үргэлж сайн сайхан байх, сайн сайхныг бурханд даатгахад.
1,500 Захиалах
Placeholder
Гэсэрийн сан
Баатар зориг, цог хийморийг сэргээж, ажил үйлсийг бүтээн дэвжрүүлэх
1,500 Захиалах
Placeholder
Гэцэнпилийн даатгал
Ханийн тэнгэр, үрийн заяа дуудна. Хань ижил, үр хүүхэд хүсэгч хүмүүс олонтоо уншуулах,
1,500 Захиалах
Placeholder
Да сүн
Адуун сүрэг өсгөх, адууны өвчин арилгахад
1,000 Захиалах