Placeholder
Дигдив сан
Дэв бузрыг арилгах хийгээд жил, сар, өдөр, цаг, мэнгэ, од гариг зэргийн муу шалтгаан бүгдийг ариусгах
1,500 Захиалах
Placeholder
Добучи
Аюул осол, гай барцадаас авран хамгаална
1,000 Захиалах
Placeholder
Догсүн
Өвчин эмгэгийг арилгана, муу язгуурын тэнгэр шулам, хүмүүн хийгээд хүмүүн бусын хорон санаа, хорлолыг амирлуулах, барчад арилгах, үйл бүтээх, хийморь сэргээх заслын ном
1,500 Захиалах
Placeholder
Додгүр чилвай сан
Уул ус, лус савдагийн хорлол, зохисгүй шалтгаан нөхцлийг арилгаж ариусгана. Барцад саад, өвчин зовлонг амирлуулах
1,500 Захиалах
Placeholder
Додүдба
Оюун ухаан, нас болон эд хөрөнгө тэргүүтний хишиг буяныг тогтооно. Хорлолыг буцаана, элдэв хүмүүн бусын гүйдэл суудлыг дарах, буян хишиг, эд юм тогтоох
1,500 Захиалах
Placeholder
Додэ галсан
Сайн цагийн мянган бурханы адистид оршиж, өвчин зовлонгоос түргэн гэтэлнэ. Хилэнц нүгэл арилж дараа төрөлдөө сайн заяанд төрөх хийгээд бурханы хутагт ойртох буюу буян арвижуулах, өвчин зовлонгоос ангижруулах, нас буян уртасгах, үйлдсэн хилэнц нүглээ наминчлах, хийморь өөдрөг байлгах, ба хойд  төрөлдөө сайн төрөл олохын тулд айлтгуулдаг
1,500 Захиалах
Placeholder
Додэ жажаа
Манал бурханы эрдэм чадал, ач тусыг гаргасан судар бөгөөд энэ насны өвчин зовлонг амирлуулна. Мөн өөд бологсдын хойтын буянд уншуулах, айлтгуулах
1,500 Захиалах
Placeholder
Долоон бурхан одны сан
Амь нас ажил үйлсийг тэтгэнэ.Үр хүүхэд, айл гэрийн заяаг тэгшитгэх
1,000 Захиалах
Placeholder
Донба жанбийн доо
Дөрвөн зуун төрлийн өвчин, 1080 төрлийн тотгор, 360 төрлийн адийг номхотгоход тустай. Энэрэл нигүүлсэлийн сэтгэлийг төрүүлж, буян хишгийг арвитгах
1,500 Захиалах
Placeholder
Дондой
Адын засал
1,500 Захиалах
Placeholder
Доо замлин
Нүгэл хилэнц нимгэрч барагдана. Гурван эрдэнэ хийгээд үйлийн үрд итгэл сүжиг төрнө. Дараа төрөлдөө сайн төрөлд төрнө. Оюун ухаан саруул болж, цог жавхлан дэлгэрэх. Хамаг амьтны тусын тулд
5,000 Захиалах
Placeholder
Доо занлүн
Нүгэл хилэнц нимгэрч барагдана. Гурван эрдэнэ хийгээд үйлийн үрд итгэл сүжиг төрнө. Дараа төрөлдөө сайн төрөлд төрнө. Оюун ухаан саруул болж, цог жавхлан дэлгэрэх. Хамаг амьтны тусын тулд
5,000 Захиалах