Back to Бүх ном

Жүнш дором

3,500

Бие махбодын хямралыг арилгах, тэгшитгэх, өвчин шаналлаас гэтэлгэх , дөрвөн махбод хямарснаас болж гарах өвчин, донг арилгахад

SKU: 1112 Ангилал: