Placeholder
Ганжуур
Бурхан багшийн айлдсан зарлиг сургаалын цоморлог 108 боть судар 84000 номын цогцос буюу хамаг зарлигын орчуулга ном юм. Иймээс ганжуур дотор багтаагүй ном үгүй бөгөөд энэхүү номыг уншсан хийгээд уншуулснаар амьд өнгөрсөн амьтан хэн боловч хэмжээлшгүй буяныг нэгэн дор хурааж, хилэнц унал арилж, дээдийн номын авралд багтаж, энэ хийгээд хойт насны  үйл хэрэг амар хялбар бүтмүй. Бурхан хийгээд номын адистид агуу ихэд оршмуй.
20,000 Захиалах
Placeholder
Ганжуур
Бурхан багшийн айлдсан бүх сургаал зарлигийн эмхэтгэл юм. Иймээс ганжуур дотор багтаагүй номын утга үгүй бөгөөд авралын дээд тус эрдэм ихтэй билээ. Хамаг амьтныг гэгээрүүлэх, төгс амгаланд хөтлөн зовлонгоос гэтэлгэх чадалтай юм.   [btn text="Хүсвэл уншуулж болно" tcolor=#000 bcolor=#FFA500 thovercolor=#FFF link="" target="_self"]    
20,000 Захиалах
Placeholder
Ганшиг
Номын сахиуснуудад олон янзын тахил өргөж, нүгэл хилэнцээ наминчлан үйлдэж, ажил үйлсээ даатгахад   Сахиусанд наминчлал, даатгал үйлдэхэд
3,000 Захиалах
Placeholder
Гар юм
Од гарагийн заслын ном
1,000 Захиалах
Placeholder
Говий лха
Арван хангалын нэг. Айл гэрийн жил болгоны тахилга, айлын заяа таван тэнгэрийг тахина, буян заяаг тэгшилнэ, ажил үйлс бүтээж, хүний сүлд хийморийг сэргээнэ. Хүний хамт төрсөн таван тэнгэрийг тахиж баясгаснаар аз заяа  дээшлэх, сүр сүлд бадрах учиртай.
10,000 Захиалах
Placeholder
Говий лха сан
Хамт төрсөн таван тэнгэрт халдсан дэв бузрыг арилгаж, ажил үйлсийг тэгшитгэнэ. Ад донгийн хорлолыг зайлуулах
1,000 Захиалах
Placeholder
Говий лха сэржим
Хамт төрсөн таван тэнгэрт алтан унд /сэржим/ өргөж тааллыг баясгаснаар хорлолууд буцаж, ажил үйлс тэгшрэх
1,500 Захиалах
Placeholder
Гогэг
Жилийн засал, үүдний тотгорыг арилгах утга.
1,500 Захиалах
Placeholder
Гомбо
Арван хангалын нэг, догшин сахиус. Хүн малд тохиолдох гай зэтгэрийг даруулах,  муу үйл хорт сэтгэл, элдэв барчад саадыг арилгаж сахин хамгаалахад.
10,000 Захиалах
Placeholder
Гонгор
Арван хангалын нэг, догшин сахиус. Амьтны үгүйрэл хоосролыг амирлуулах хийгээд санасан хэргийг саадгүй бүтээхэд сахин хамгаалах, буян хишиг дэлгэрүүлэх, эд барааг элбэгжүүлж баяжуулдаг.
10,000 Захиалах
Placeholder
Гончойлхасүмийн гаанс
Гомбо, Чойжоо, Лхам хэмээх гурван чойжин сахиусанд даатгал өргөх залбирал
5,000 Захиалах
Placeholder
Гурван гүрэм
Ширнэн, Дарь-Эх, Цагаан шүхэрт гэсэн гурван ном бөгөөд аврал заслын хамгийн дээд нь болно. Ялангуяа энэ цөвүүн цагт тогтмол уншуулж байх хэрэгтэй юм. Ад дон, гай зэтгэр, аюул ослыг буцаан зайлуулахад машид ач тустай. Өвчлөх, үхээрийн бузар, хулгай дээрэмд өртөх, гай барцадыг арилгах зэрэг муу бүхнийг дарахад уншина.
5,000 Захиалах