Placeholder
Сундуй
Бүх төрлийн заслын хураангуй
3,000 Захиалах
Placeholder
Суудлын засал
Суудлын өнцгийг засах
1,000 Захиалах
Placeholder
Сүлдний сан
Нас сүлд доройтсныг дуудах, хийморь сэргээх
1,500 Захиалах
Placeholder
Сүнчин дэ-аа
Дараагийн төрөлд гурван муу заяаны зовлонгоос гэтэлгэх хойтын буянд зориулах
1,500 Захиалах
Placeholder
Сүр
Зуурд тэргүүтэн үнэрээр хооллогч нарыг хооллож өргөл өргөж байгаа буяны зан үйл
1,500 Захиалах
Placeholder
Сэдэд
Хар, цагаан хэл ам, хараал жатга, ад дон болон лусын хорлол, элдэв өвчин, гал усны аюул тэргүүтнээс хамгаалах, буцаах
1,500 Захиалах
Placeholder
Сэдэдийн догжир
Хар, цагаан хэл ам, хараал жатга, ад дон, лусын хорлол, өвчин, гал усны аюул тэргүүтнийг хатуугаар дарах, буцаах
15,000 Захиалах
Placeholder
Сэндом
Хараал жадха, хэл амны гай арилгах заслын ном
1,500 Захиалах
Placeholder
Сэндомын догжир
Өвчин зовлонг амирлуулж, хэл ам хэрүүл тэмцлийг арилгахад
15,000 Захиалах
Placeholder
Сэр-Од
Алтангэрэл
1,500 Захиалах
Placeholder
Сэржи дотиг
Од гариг, өдөр зүг, цаг, мэнгэ голлох, гүмиг, нашидүрсүм, жил орох, лус савдаг, нян, шид эрлэгийн гүйдэл хаах зэрэг бүх төрлийн заслыг багтаасан чухал судар
1,500 Захиалах
Placeholder
Сэтэр
Таван хошуу мал болон амьтдын амь насыг үхэлийн аюулаас гэтэлгэх зан үйл бөгөөд нас уртсах, буян хураах, өвчнөөс ангижрах
3,000 Захиалах