Back to Бүх ном

Сац бүтээх

1,000

Сац бүтээх буюу суваргыг бүтээж буян ихээр үйлдэж буй бэлгэдлийн чухал утга.