Back to Бүх ном

Сандуйн жүд

3,000

Хилэнц нүглийг ихээр арилгаж, буяныг цаглашгүй хураана. Элдвийн осол аюулаас хамгаална. Өвчин зовлон хийгээд муу заяаны зовлонгоос аварна. Аян замд саад осолгүй зорчиход тус ихтэй. Сандуйн жүд судрыг уншиж байгаа газрын салхин доогуур гарсан төдийгөөр муу заяанд унадаггүй агуу адистид орших, осол аюул бүхнээс зайлуулахад