Back to Бүх ном

Нүрзэд

1,500

Махгалын магтаал бөгөөд барцад саад арилгах, ажил үйл түргэн бүтээх, нас барагсдыг зуурдын аюул зовлон, төөрөгдлөөс гэтэлгэх, аюулаас аврах, сахиусанд даатгах