Намсрай

10,000

Арван хангалын нэг. Идээ эд, хүн, малын хишиг тогтоох, нас буян, эд агуурсыг арвижуулан дэлгэрүүлэхэд сахин хамгаална, өглөг буян арвижуулаха