Back to Бүх ном

Найдан

2,000

Шашин номыг сахин тэтгэгч арван зургаан Архадад мөргөл, тахил, наминчилгаа, магтаал тэргүүнийг үйлдэж, бурханы шашин өнөд бат орших, түүнээс хагацалгүй байхын залбирал даатгал, энэ ба хойд насны буянд. Ихэс лам нарыг угтахад мөн уншдаг

SKU: 1156 Ангилал: