Back to Бүх ном

Лүй аг идсүм жиндол

1,500

Таван мэдрэхүй болон түүний аль нэгэнд нь дэв бузраас болж гэмтээсэн өвчнөөс анагаахад, бие сэтгэлийг ариусгахад уншина. Бие, хэл, сэтгэлийн шаналал хийгээд эр юм уу, эмийг санагалзах зэрэг хүлээснээс гэтэлгэх, ангижруулах

SKU: 1136 Ангилал: