Back to Бүх ном

Ламаадан

1,500

Манзушри бурханы хураангуй магтаал агаад оюун ухааныг сайжруулах, цэлмэг саруул болгох,

сэтгэл сэргээж, ухаан төгөлдөржүүлнэ