Back to Бүх ном

Гүсүнтүгийн мандал

1,500

Бурханы лагшин, зарлиг, тааллын мандлыг өргөснөөр ажил үйлс түргэн бүтээх, нэр алдар түгэх, хотол сайн дэлгэрэх, үргэлж сайн сайхан байх, сайн сайхныг бурханд даатгахад.

SKU: 1043 Ангилал: