Ганшиг

3,000

Номын сахиуснуудад олон янзын тахил өргөж, нүгэл хилэнцээ наминчлан үйлдэж, ажил үйлсээ даатгахад   Сахиусанд наминчлал, даатгал үйлдэхэд