Back to Бүх ном

Ганжидын додба

1,500

Нархажид бурханыг магтан үйлдэж, түүний адистэд буун оршсоноор цог жавхлан хийгээд өлзий хутаг бадрах, гай тотгор түргэн амирлах, Найман гэгээний магтаал

SKU: 1035 Ангилал: