Placeholder
Бардсолдив
Өнгөрөгсөдийг зуурдын зовлон төөрөгдлөөс түргэн гэтэлгэх, аврах, улмаар сайн төрөлд төрүүлэх залбирал уншлага
1,500 Захиалах
Placeholder
Ганжуур
Бурхан багшийн айлдсан зарлиг сургаалын цоморлог 108 боть судар 84000 номын цогцос буюу хамаг зарлигын орчуулга ном юм. Иймээс ганжуур дотор багтаагүй ном үгүй бөгөөд энэхүү номыг уншсан хийгээд уншуулснаар амьд өнгөрсөн амьтан хэн боловч хэмжээлшгүй буяныг нэгэн дор хурааж, хилэнц унал арилж, дээдийн номын авралд багтаж, энэ хийгээд хойт насны  үйл хэрэг амар хялбар бүтмүй. Бурхан хийгээд номын адистид агуу ихэд оршмуй.
20,000 Захиалах
Placeholder
Доржжодба
Очироор огтлогч судар нь хүмүүн амьтанд учирсан муу сэтгэл, зөн совин, аюул ослоос хамгаалах, харш муу шалтгааныг тасална. Хойт насанд муу заяаны зовлон зэрэг аюулаас аврахад.
1,500 Захиалах
Placeholder
Лхагвын молом
Нүгэл хилэнцийг наминчилж, сайн төрөлд төрөхөд уншина.
1,500 Захиалах
Placeholder
Маанийн ерөөл
Өнгөрсөнд буян зориулахад
1,500 Захиалах
Placeholder
Оройн ерөөл
Нас нөхчигсдийг сайн төрөлд төрүүлэх хойтын буянд зориулсан дэлгэрэнгүй ерөөлийн хурал юм. Хойд насны буянд болон амьдын хэмжээлшгүй буян үйлдэх.
10,000 Захиалах
Placeholder
Санжидмолом
Амьд болон өнгөрөгсдийн ажил үйлс, хойтын мөрийг бүтээх, тэгшитгэх, хэл ам, хараал жатга арилгах, энэ ба хойд насны буянд
1,500 Захиалах
Placeholder
Таравчимба
Хүн нүгэл хилэнцээ арилгаж бурхан болох аргыг номлосон шашин суртахууны хөлгөн судар. Гурван муу заяанд үл унагаж, сайн төрөлд төрүүлнэ. Бие хийгээд сэтгэлийн өвчин зовлон, гуниг гансралаас  гэтэлгэх, сахих
2,000 Захиалах
Placeholder
Шамбалын ерөөл
Арилсан Шамбалын оронд төрөх, Дүйнхорын шашинтай учирч, түргэн бурханы хутгийг олохын төлөө ерөөл болно
1,500 Захиалах