Placeholder
Бажиг Жигжэд
Гагц Баатар Ямандаг бурханыг бясалган бүтээж, аврал, адистидыг оршоох.
3,000 Захиалах
Placeholder
Жамбалсанжид
Байшин барилга, сүм дуганы газар авах, өнгөрсөгдийн газар авах, нутаглуулах, жил, сар, өдөр, суудал мэнгэ засах, гай хорлолыг амирлуулах, оюун ухааныг сайжруулах, төгөлдөржүүлэх, аливаа явдал суудал, цээр барцадыг арилгах, өлзий хутаг оршоох
2,500 Захиалах
Placeholder
Ламаадан
Манзушри бурханы хураангуй магтаал агаад оюун ухааныг сайжруулах, цэлмэг саруул болгох, сэтгэл сэргээж, ухаан төгөлдөржүүлнэ
1,500 Захиалах