Placeholder
Лусын балин
Лусыг баясгах, өргөл өгөх болон лусын хорлолоос гэтэлгэхэд
8,000 Захиалах
Placeholder
Лусын сан
Лусуудад ариусал үйлдэж баясган газар усны бузар арилаж өөрт учирсан лусын хорлол амирлах, лус аргадах, бузар арилгахад
1,500 Захиалах
Placeholder
Лүмбэнгарав
Лусад учирсан өвчин хорлол, лусын хилэн хорлол зэргийг засаж амирлуулах
1,500 Захиалах
Placeholder
Савдаг чавдор
Газрын эздэд балин тахил өргөн баясгаж хорлол тэргүүтнийг амирлуулах
1,500 Захиалах
Placeholder
Цагаан өвгөний сан
Нас буян арвижуулах, адуу малын өвчин, хулгай дээрэм хаах, хөвгүүн хүсэх, хөвгүүн тогтоох, санасан хэрэг үйлс бүтээх, саад тотгор өвчин эмгэгийг арилгах, лус савдгийн хилэн хорлолыг ариусгана. Газар усны дэв бузар сэлтийг арилгана. Нутаг орон, айл гэрт хишиг буян тогтоож, мал сүрэг, идээ цагаа арвитгах
1,500 Захиалах
Placeholder
Шивдаг дором
Лус аргадах, тахих, эх болсон зургаан зүйл хамаг амьтны тусын тулд даатгах
1,500 Захиалах