Placeholder
Нүрзэд
Махгалын магтаал бөгөөд барцад саад арилгах, ажил үйл түргэн бүтээх, нас барагсдыг зуурдын аюул зовлон, төөрөгдлөөс гэтэлгэх, аюулаас аврах, сахиусанд даатгах
1,500 Захиалах
Placeholder
Самбалхүндэв
Санасан ажил хэргийг сэтгэлчлэн бүтээх
1,500 Захиалах
Placeholder
Самбанюрдэв
Санасан үйл хэргийг түргэн бүтээх
1,500 Захиалах