Placeholder
Юм судар
Тус судрыг улаан шунхаар бүтээсэн тул амьтанд тус хүргэх нь түргэн юм. Хойд насанд сайн төрөлд төрүүлнэ. Энэхүү судрын тус эрдмийг өгүүлж баршгүй болой. Амь насанд учирсан хатуу өвчин хорлол, гай зэтгэрийг амар түргэн амирлуулах, өвчин эмгэгийг илааршуулах, айлын цээр арилгахад
2,000 Захиалах
Placeholder
Янбийдончир
Гарз гарлагын үүдийг хаах, олз орлогын үүд нээх
2,000 Захиалах